dilluns, 6 de setembre de 2010

Grab Grab The Haddock – Three Songs by Grab Grab The Haddock (1984)

Grab Grab The Haddock – Three Songs by Grab Grab The Haddock 12″(Cherry Red, 1984)

1 I’m Used Now
2 Nothing You Say
3 That Day

link de consolation prize wordpress

un dels meus 12" més estimats, es troba poc i car